Network Menu

Så här hittar du vad du behöver

Filing cabinet (Public domain via Wikimedia Commons)

By Original: sa-ki; vectorization: Indolences 08:13, 4 March 2007 (UTC) [GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) or Public domain], via Wikimedia Commons

För att göra det så lätt som möjligt att hitta bland dokumenten på SWEA Interninfo, har vi flyttat runt dokumenten lite.

När du som styrelsemedlem letar efter ett dokument utgår du från den funktion som avses använda dokumentet. Är du t.ex. en avdelningskassör som söker en mall för budget så söker du under För styrelser och hittar din funktion längre ner. Under funktionen finner du alla dokument som du som avdelningskassör kan tänkas behöva i ditt arbete.

En kommittémedlem som söker riktlinjer för sin kommitté letar under För kommittéer och hittar där sin kommitté osv.

Målsättningen har varit att det ska gå snabbt att få fram och vara logiskt var man hittar dokumenten. Dock är ingen perfekt och vi reserverar oss för att behöva göra vissa justeringar under resans gång. Ommöbleringen är ett pågående arbete i linje med att förenkla för dig som arbetar med SWEA och göra det lättare att hitta verktyg som underlättar för din funktion. Hör gärna av dig om du har några bra förslag på hur vi gör detta ännu bättre!